เข้าเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Email: lampang@dlt.go.th